KOMPANIJA JOVANOVIĆ

81000 Podgorica
Nikca od Rovina br. 2

mob:+382(0)67 517561
mob:+382(0)69 300282
e-mail: [email protected]

Tanja Jovanović, vlasnik i direktor trgovinskog preduzeća na veliko i malo,
proizvodnju, marketing i usluge d.o.o. NOTES sa sedištem u Beogradu
i predstavništvom „Kompanija Jovanović“ u Podgorici.