Zadatak sa kockama

3,000 RSD

Zadatak sa kockama

Korsi test kocaka

Korsi testom kocaka se procenjuje raspon

vizuelne pažnje i vizuospacijalne kratkoročne

memorije.

Dostupno kao narudžba na zahtev

Šifra proizvoda: 2108 Kategorije: ,
Opis

Opis

Zadatak sa kockama

Korsi test kocaka

Korsi testom kocaka se procenjuje raspon

vizuelne pažnje i vizuospacijalne kratkoročne

memorije. Ispitivač unapred utvrđenim

redosledom dodiruje rastući niz kocaka (2-9),

a od ispitanika se očekuje da tačno reprodukuje

njihov redosled i broj. Na svakoj kocki je, radi

lakšeg praćenja izvođenja, napisan broj koji je

okrenut ka ispitivaču. Za procenu neverbalne

adne memorije se koristi verzija ovog zadatka

u kojoj ispitanik treba da dodiruje kocke

obrnutim redosledom u odnosu na zadati

niz (raspon unazad). U oba slučaja se beleži

najbolji skor, odnosno reprodukcija niza

sa najviše elemenata.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 2 kg