Štapići za konzervaciju dužine 3+

750 RSD

‚‚Pojam konzervacije ukazuje na to da neki  pojam ili pojava ostaju nepromenjeni  uprkos  aktivnostima kojima se oni podvrgavaju u misaonim procesima.  To znači da sprovedena akcija ne menja njihovu suštinu već se menja njihov oblik samo, bilo da se radi o masi, težini ili zapremini.

Štapici za konzervaciju dužine su korisno sredstvo kojim se može utvrditi da li su deca usvojila ovu operaciju, a koju bi deca tipičnog razvoja trebala da usvoje oko desete godine života.

U ovom setu se nalazi šest štapića i svaka dva su iste dužine. Od deteta se očekuje da prepozna i izdvoji štapice iste dužine.  Ukoliko se položaj jednog od istih štapica promeni, dete treba da bude svesno da je promena napravljena samo u položaju štapica ali da je štapic ostao iste dužine kao i pre izvodjenja te aktivnosti. Od deteta se traži i da objasni zašto je to tako.

Odgovori deteta se mogu vrednovati na tri načina:

  • postoji nedostatak obrazloženja –  dete potvrdjuje identitet ali izostaje odgovor na osnovu čega je to zaključilo
  • kada dete kaže da se štapic koji je pomeren ponovo može vratiti u prvobitan položaj
  • kada dete kaže da ništa nije dodato niti oduzeto.‚‚Logo kućica -Beograd

5 na zalihama

Šifra proizvoda: 2101 Kategorije: , ,
Opis

Opis

Zadatak za procenu konzervacije dužine

Konzervacija dužine se procenjuje zadatkom koji se se sastoji iz četiri štapića, od kojih su dva iste dužine.

Način izvođenja:

Detetu se daje četiri štapića sa nalogom: „Izdvoji štapiće koji su iste dužine.” Izdvojeni štapići se postavljaju u paralelan položaj i od deteta se zahteva da potvrdi njihovu istovetnost. Zatim se jedan od štapića pomeri u stranu i detetu postavlja pitanje: ,,Da li su ova dva štapića iste dužine ili je jedan od njih duži?”. Ako dete potvrdi istovetnost dužine, postavlja mu se pitanje: ,,Zašto je isto?” Odgovori se mogu svrstati u jednu od tri kategorije: odsustvo reverzibilnosti ‒ nivo I), prelazni nivo ‒ nivo II (dete se koleba i menja mišljenje) i operativni nivo ‒ nivo III, na kome dete potvrđuje istovetnost dužine bez obzira na promene   Ako dete potvrdi istovetnost dužine, zahteva se da obrazloži svoj odgovor. Odgovori deteta se mogu vrednovati kao nedostatak obrazloženja (kada potvrđuje identitet, ali ne zna da kaže na osnovu čega je to zaključilo), empirijska reverzibilnost (kada kaže da se pomereni štapić može ponovo vratiti u prethodni položaj), reverzibilnost na osnovu kompenzacije relacija (poređenje metrijskih karakteristika: ,,štapići su iste dužine jer jedan zauzima više prostora na jednoj, a drugi na drugoj strani“) ili reverzibilnost zasnovana na identitetu (ništa nije dodato ni oduzeto).

Konzervaciju dužine većina dece tipičnog razvoja usvaja oko desete godine života.

dimenzija:16,4/9,6/6,6 cm

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 0.4 kg
Dimenzije 17 × 10 × 7 cm