Štapići za konzervaciju dužine

750 RSD

Konzervacija dužine se procenjuje zadatkom koji se se sastoji iz četiri štapića, od kojih su dva iste dužine.

9 na lageru

Šifra proizvoda: 2101 Kategorije: ,
Opis

Opis

Zadatak za procenu konzervacije dužine

Konzervacija dužine se procenjuje zadatkom koji se se sastoji iz četiri štapića, od kojih su dva iste dužine.

Način izvođenja:

Detetu se daje četiri štapića sa nalogom: „Izdvoji štapiće koji su iste dužine.” Izdvojeni štapići se postavljaju u paralelan položaj i od deteta se zahteva da potvrdi njihovu istovetnost. Zatim se jedan od štapića pomeri u stranu i detetu postavlja pitanje: ,,Da li su ova dva štapića iste dužine ili je jedan od njih duži?”. Ako dete potvrdi istovetnost dužine, postavlja mu se pitanje: ,,Zašto je isto?” Odgovori se mogu svrstati u jednu od tri kategorije: odsustvo reverzibilnosti ‒ nivo I), prelazni nivo ‒ nivo II (dete se koleba i menja mišljenje) i operativni nivo ‒ nivo III, na kome dete potvrđuje istovetnost dužine bez obzira na promene   Ako dete potvrdi istovetnost dužine, zahteva se da obrazloži svoj odgovor. Odgovori deteta se mogu vrednovati kao nedostatak obrazloženja (kada potvrđuje identitet, ali ne zna da kaže na osnovu čega je to zaključilo), empirijska reverzibilnost (kada kaže da se pomereni štapić može ponovo vratiti u prethodni položaj), reverzibilnost na osnovu kompenzacije relacija (poređenje metrijskih karakteristika: ,,štapići su iste dužine jer jedan zauzima više prostora na jednoj, a drugi na drugoj strani“) ili reverzibilnost zasnovana na identitetu (ništa nije dodato ni oduzeto).

Konzervaciju dužine većina dece tipičnog razvoja usvaja oko desete godine života.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 0.4 kg