Londonska kula 3+

3,200 RSD

Londonska kula je test namenjen proceni sposobnosti planiranja/rešavanja problema. Testovni materijal se sastoji od DVE IDENTIČNE DVENE KONSTRUKCIJE

Šifra proizvoda: 2103 Kategorije: ,
Opis

Opis

Londonska kula je test namenjen proceni sposobnosti planiranja/rešavanja problema. Testovni materijal se sastoji od DVE IDENTIČNE DRVENE KONSTRUKCIJE (po tri stubića različite dužine i tri kuglice različitih boja), od kojih jednu koristi ispitivač a drugu ispitanik. Na konstrukciji koju koristi ispitivač, u početnoj poziciji, koja je za svaki zadatak ista, tri kuglice su nanizane na stubiće u određenoj konfiguraciji. Od ispitanika se traži da dati raspored kuglica na svojoj konstrukciji razmesti na način koji odgovara ciljnom, zadatom rasporedu kuglica na ispitivačevoj kontrukciji, sa što manje pomeranja i poštujući pravila. Pri pomeranju treba da se poštuju dva pravila, od kojih prvo nalaže da se pri jednom potezu može pomeriti samo jedna kuglica, a drugo da se na stubić ne može nizati više kuglica nego što njegova dužina dozvoljava.

Test se sastoji od 15 zadataka, raspoređenih u 5 nivoa (po 3 zadatka za svaki nivo). Beleži se broj tačnih odgovora, broj suvišnih poteza, broj kršenja pravila, inicijalno vreme (vreme do započinjanja prvog poteza) i vreme rešavanja (izvođenja samog zadatka). Ocenjuje se dostignuti nivo, pri čemu je maksimalan broj poena 5 (po 1 poen za svaki nivo)

dimenzija .30/8/20-9 cm -2 komada

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 1 kg
Dimenzije 30 × 8 × 18 cm