Karte za dodir 20 komada sa kutijom 3+

2,800 RSD

‚‚Od trenutka kada se rodi, dete kreće da osvaja svet oko sebe koristeći sva svoja čula. Dete gleda, posmatra, osluškuje, oseća i prepoznaje mirise koji ga okružuju, kreće da prepoznaje ukuse kao što i putem dodira, prolazeći kroz različite faze u svom razvoju, bogati svoje perceptivno iskustvo. Karte za dodir su jedno korisno didaktičko sredstvo koje stimuliše čulo dodira jer dete ispitujući teksturu i reljef na kartama povezuje parove. Ove karte možete koristiti na različite načine i uvek je preporučljivo krenuti od jednostavnijeg ka složenijem u zavisnosti od starosne dobi deteta i nivoa njegove zrelosti.
Krenite da koristite ove karte tako što će detetu biti dozvoljeno da koristi čulo vida i da putem tog čula i čula dodira pravi korelacije izmedju odredjenih karata i povezuje ih. Postavljajte pitanja detetu i istovremeno opisujte šta vidite i osećate pod prstima. Time ćete stimulisati vizuelnu percepciju, vizuelnu pažnju i taktilnu osetljivost deteta istovremeno. Kada dete bude spremno, isključite čulo vida , kako bi dete, oslanjajući se samo na taktilno iskustvo povezalo odgovarajuće parove. Karte za dodir koristite na uzrastu od 3+ uvek imajući u vidu da je stimulacija svih čula od krucijalne važnosti za razvoj mališana i da je na nama, odraslima, da im omogućimo što više korisnih iskustava važih za njihov razvoj. A karte za dodir jesu jedno takvo iskustvo za njih.‚‚Logo-Kućica  Beograd

30 na zalihama

Šifra proizvoda: 5014 Kategorije: , ,
Opis

Opis

Senzorna igra – taktilna stimulacija

Od rođenja deca koriste različite senzorne (čulne) sisteme kako bi istražila i pokušala da shvate svet oko sebe. Zbog toga je važan deo ranog razvoja pružanje različitih mogućnosti deci da uče putem čula.

Taktilni sistem ili čulo dodira je obrada informacija koje dobijamo putem receptora u našoj koži. Kada osetimo (dodirnemo) objekat u našem okruženju, naš nervni sistem prima ovu informaciju i pomaže nam da razumemo i razlikujemo pritisak, temperaturu, oblik, teksturu i druge taktilne osobine predmeta. Takođe pomoću čula dodira možemo tačno da odredimo šta je to šta osećamo.

Opipavanjem, držanjem, skupljanjem različitih predmeta dete putem čula dodira ispituje njihovu teksturu, ali iako je primarno aktiviran taktilni sistem, putem senzornih igara aktiviraju se i ostala čula – vid, sluh, miris, pokret.

Neke od igara koje aktiviraju čulo dodira jesu taktilni valjci taktilne pločice.

Cilj ovih senzornih igračaka jeste stimulacija čula dodira, gde se ispitivanjem tekstura i reljefa pronalaze parovi.

Ispitujući dodirom različite površine na valjcima dete se upoznaje sa karateristikama materijala – hrapavo, glatko, čvrsto, meko…

Ovu igru možete igrati sa decom uzrasta 3+  godina, a samu igračku prvo možete ponuditi detetu da spari parove prema boji, odnosno putem vizuelne diskriminacije putem boje, a onda valjke okrenuti naopako, pa da dete putem čula dodira pronađe parove (prvo sa dva prsta opipa teksturu na valjku, pa traži para na tabli), Teži zadatak  bi bio da stavite sve valjke u neprovidnu torbicu i recite detetu da opipa npr. žuto polje na tabli, neka opiše kakav je osećaj na prstićima i da proba da pronađe istu takvu teksturu u torbi bez da viri u nju 🙂

Igru sa kartama za dodir (taktilnim pločicama) možete početi na isti način, prvo neka dete slobodno ispita pločice i spari ih korstići se čulom vida. Zatim možete odigrati igru memorije sa ovim pločicama. Najteži nivo igre bi bio da isključimo čulo vida kao pomoć i da dete zatvorenih očiju pronalazi parove. Tokom cele igre opisujemo zajedno sa detetom šta osećamo pod prstićima.

Igra je namenjena za decu 3+ godina, a u kompletu se dobija 10 različitih reljefnih parova koji se nalaze u drvenoj kutiji.

Uz senzornu igru, uvek se događa mnogo više nego što se vidi na prvi pogled.

Senzorne aktivnosti, osim što su zabavne i deci zanimljive podstiču na istraživanje. Putem posmatranja i eksperimentisanja dete donosi neke zaključke. One pomažu u jačanju i izgradnji veza između neurona u mozgu, razvijaju motorički i govorno-jezički razvoj, razvijaju mišljenje i logičko zaključivanje, razvijaju pažnju.

Želja za senzornom igrom se kod dece javlja prirodno, a mi smo tu da je podstičemo i podržavamo kako kod kuće, tako i okruženju gde dete boravi.

signature

Karte za dodir 20 komada sa kutijom
materijal:parena bukva,MDF 4 mm
kutija: kutija lakirana sa neškodljivim lakom na vodenoj bazi
Namenjeno deci od 3+ godine.

2023 godine igračka dobila nagradu

Igračka sa svrhom-Grand Prix 2023 -inkluzivna igračka

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 2 kg
Dimenzije 19.5 × 12.5 × 7 cm