Testovi za procenu su razrađeni sa Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda uz pomoć i podršku prof. dr Milice Gligorović.

FASPER je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Na ovom fakultetu se mogu pohađati osnovne, master, specijalističke i doktorske studije.
Veliki broj smerova ove ustanove integriše razne naučne oblasti psiholoških, medicinskih, socioloških, pedagoških i drugih nauka.
Studijski programi se ostvaruju kroz predavanja, vežbe, konsultacije i stručnu praksu. Svi nastavni programi na ovom fakultetu obuhvataju društvene, metodološke, opšte stručne i uže stručne nastavne sadržaje.

Prikazano svih 17 rezultata

Lavirint

6,000 RSD

Taktilna Londonska kula

4,000 RSD

Kuglice i cev

3,500 RSD

Londonska kula

3,200 RSD

Zadatak sa kockama

3,000 RSD

Lale crveno žuto

3,000 RSD

Drvene kocke u kutiji 20

3,000 RSD

Dvostruka serijacija-konkretna klasifikacija i serijacija

2,600 RSD

Geometrijski oblici 27 komada

2,500 RSD

Cvetovi roze plavo

2,500 RSD

Geometrijski oblici 20 komada

2,000 RSD

Drvene perle 28 komada

1,200 RSD

Stik test

1,000 RSD

Štapići za serijaciju

780 RSD

Štapići za konzervaciju dužine

750 RSD

Razvoj govora -Valjci 5 2+

350 RSD

Vijci i matice komad

200 RSD