‚‚Pomoću jezičkih Montesori materijala se podstiče razvoj govora i bogaćenje rečnika. Jezik se usvaja kroz svakodnevne aktivnosti, u prirodnim situacijama, što omogućava razvoj funkcionalnog jezika. Dete se podstiče da ponavlja reči, da imenuje predmete, a od druge godine da sklapa jednostavne rečenice i izražava svoje misli i potrebe. Jezik, crtanje, slikanje, pisanje, korišćenje materijala za vežbanje krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvežbava preciznost i volju. Koristeći Montesori jezičke materijale kod deteta se razvija fina motorika, voljno vođenje pokreta, razvija se sposobnost analize i sinteze, odnosno sposobnost rasčlanjivanja glasova u rečima, što znači da se dete priprema za početnu fazu pisanja i čitanja.‚‚ Dreamgirl -http://www.gradsubotica.co.rs/novi-vrtic-po-montesori-programu/

Prikazano 1–20 od 33 rezultata

Azbuka vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ na kanapu 3+

6,240 Ft

Ćirilična Slova Mala Štampana 5+

44,640 Ft

Ćirilična Slova Mala Pisana 5+

44,640 Ft

Ćirilična Slova Velika Pisana 5+

44,640 Ft

Ćirilična Slova Velika Štampana 30 5+

44,640 Ft

Domaće i divlje životinje sa magnetom 2D 4+

7,040 Ft

English vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ 3+

5,920 Ft

Figyelem! én már figyelek!

3,840 Ft

Geometrijske ravni -osnovne 20×20 1+

3,200 Ft

Grafomotorička vodilica S 4+

8,960 Ft

Grafomotorička vodilica U 4+

8,960 Ft

Grafomotorička vodilica V

8,960 Ft

Interaktivna tabla Slon

108,800 Ft

Kutije za razlikovanje zvukova 20 4+

5,632 Ft

Latinica vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ 3+

6,240 Ft

Latinična Slova Mala Štampana 5+

44,640 Ft

Latinična Slova Velika Štampana 30 komada 5+

44,640 Ft

Mađarska slova mala štampana 5+

61,920 Ft

Mađarska slova velika štampana 5+

61,920 Ft

Magánhangzókra hangolva-logopedske vežbe na mađarskom jeziku 4+

3,200 Ft