‚‚Pomoću jezičkih Montesori materijala se podstiče razvoj govora i bogaćenje rečnika. Jezik se usvaja kroz svakodnevne aktivnosti, u prirodnim situacijama, što omogućava razvoj funkcionalnog jezika. Dete se podstiče da ponavlja reči, da imenuje predmete, a od druge godine da sklapa jednostavne rečenice i izražava svoje misli i potrebe. Jezik, crtanje, slikanje, pisanje, korišćenje materijala za vežbanje krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvežbava preciznost i volju. Koristeći Montesori jezičke materijale kod deteta se razvija fina motorika, voljno vođenje pokreta, razvija se sposobnost analize i sinteze, odnosno sposobnost rasčlanjivanja glasova u rečima, što znači da se dete priprema za početnu fazu pisanja i čitanja.‚‚ Dreamgirl -http://www.gradsubotica.co.rs/novi-vrtic-po-montesori-programu/

Prikazan jedan rezultat

Disleksija slova 255 – obojena po Meixner-metodi-latinica -mađarska slova

5,500 RSD

Azbuka vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ na kanapu 3+

1,950 RSD

Ćirilična Slova Mala Štampana 5+

13,950 RSD

Ćirilična Slova Mala Pisana 4+

13,950 RSD

Ćirilična Slova Velika Pisana 4+

13,950 RSD

Ćirilična Slova Velika Štampana 30 5+

13,950 RSD

Domaće i divlje životinje sa magnetom 2D 4+

2,450 RSD

English vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ 3+

1,950 RSD

Figyelem! én már figyelek!

1,200 RSD

Grafomotorička vodilica M 4+

3,800 RSD

Grafomotorička vodilica S 4+

3,800 RSD

Grafomotorička vodilica U 4+

3,800 RSD

Grafomotorička vodilica V 4+

3,800 RSD

Kutije za razlikovanje zvukova 20 4+

2,300 RSD

Latinica vodilica sa drvenom ‚‚olovkom‚‚ 3+

1,950 RSD

Latinična Slova Mala Štampana 5+

13,950 RSD

Latinična Slova Velika Štampana 30 komada 5+

13,950 RSD

Mađarska slova mala štampana 5+

19,350 RSD

Mađarska slova velika štampana 5+

19,350 RSD

Magánhangzókra hangolva-logopedske vežbe na mađarskom jeziku 4+

1,000 RSD