Matematika i geometrija su usko povezani sa logikom, obrazuju na fleksibilno, prostorno razmišljanje i rešavanje problema.

Prikazano svih 7 rezultata