Matematika i geometrija su usko povezani sa logikom, obrazuju na fleksibilno, prostorno razmišljanje i rešavanje problema.

Prikazan jedan rezultat