IGRA ‚‚SVET‚‚
Iskustvo je pokazalo da je IGRA ‚‚SVET‚‚ najbolja i najsveobuhvatnija dijagnostička i terapijska metoda, sa ovom metodom možemo saznati puno informacija o inteligenciji , porodici i neposrednoj okolini deteta. U pedagoškoj primeni ove metode je najvažniji aspekt ,da je najmanji rizik mogućnost povrede deteta. Uloga pedagoga je jednostavna, ostaviti dete da se igra , ujedno i pratiti igru deteta.
Prednost ove metode je da izgradnja detetu nije zadatak već radost ,a i sredstvo za kontakt sa odraslima.
IGRA ‚‚SVET ‚‚delovi:
1.Plava tacna 70/50/7 cm./Plava boja simboliše reke,more itd../
2.Ova verzija IGRE ‚‚ SVET ‚‚sadrži približno 260 minijaturnih replika objekata , koji ispunjavaju sledeće uslove: veličinu,proporcionalne i odgovarajuće boje koje su bitne zbog realne reprodukcije.
KATEGORIJE IGRE ‚‚SVET‚‚:
Ljudi,životinje,biljke,zgrade,vozila-saobraćaj,predmeti u kući-nameštaji ,predmeti u životnoj sredini čoveka.
Ove objekte treba položiti na police ,jasno ,vidljivo raspoređeno.

Prikazano svih 12 rezultata

Biljke 46 komada

22,880 Ft

Igra svet set od 260

287,430 Ft

Ljudi 52 komada

62,920 Ft

Moj grad 1.

6,578 Ft 5,720 Ft

Moj grad 2.

6,578 Ft 5,720 Ft

Moj grad 3.

6,578 Ft 5,720 Ft

Plava tacna 1 komada

20,020 Ft

Predmeti u kući 43 komada

40,040 Ft

Predmeti u prirodi 32 komada

42,900 Ft

Prevozna sredstva 12 komada

25,740 Ft

Zgrade 37 komada

60,060 Ft

Životinje od gline 40 komada

28,028 Ft