IGRA ‚‚SVET‚‚
Iskustvo je pokazalo da je IGRA ‚‚SVET‚‚ najbolja i najsveobuhvatnija dijagnostička i terapijska metoda, sa ovom metodom možemo saznati puno informacija o inteligenciji , porodici i neposrednoj okolini deteta. U pedagoškoj primeni ove metode je najvažniji aspekt ,da je najmanji rizik mogućnost povrede deteta. Uloga pedagoga je jednostavna, ostaviti dete da se igra , ujedno i pratiti igru deteta.
Prednost ove metode je da izgradnja detetu nije zadatak već radost ,a i sredstvo za kontakt sa odraslima.
Ova verzija IGRE ‚‚ SVET ‚‚sadrži minijaturne replike objekata , koji ispunjavaju sledeće uslove: veličinu, proporcionalne i odgovarajuće boje koje su bitne zbog realne reprodukcije.
KATEGORIJE IGRE ‚‚SVET‚‚:
Ljudi, životinje, biljke, zgrade, vozila-saobraćaj, predmeti u kući-nameštaji , predmeti u životnoj sredini čoveka.
Ove objekte treba položiti na police ,jasno ,vidljivo raspoređeno.

Prikazano svih 2 rezultata