Prijatelji dece Srbije duže od 20 godina u toku Dečije nedelje dodeljuju priznanje Dobra igračka, kada stručni žiri bira najbolje igračke i proizvođače ili uvoznike nagrađuje luksuznom poveljom i mogućnošću da u narednoj godini koriste nalepnicu sa znakom pužića sa ručicama. Autor znaka i povelje je grafički dizajner Borut Vild.
“IGRAČKE SA SVRHOM” prepoznaju igračke koje imaju dvostruku svrhu – potpomažu dečji razvoj ali su i društveno odgovorne. Titula IGRAČKE SA SVRHOM se potvrđuje dobijanjem specijalne DPLOME “IGRAČKE SA SVRHOM” i digitalnog potpisa «IGRAČKE SA SVRHOM».

Kockica eco toys od 2011. godine prisustvuje na konkursu ‚‚Dobra igračka‚‚ a od 2021.godine na konkursu «IGRAČKE SA SVRHOM»

Prikazano svih 4 rezultata