Prirodno je da je uvek jedna strana mozga razvijenija u odnosu na drugu.
Zbog tog disbalansa, psiholozi širom sveta danas savetuju roditelje da posmatraju
svoju decu od ranog uzrasta, kako bi pokušali da odgonetnu moždanu neravnotežu i ono što je najbitnije,treba da otkriju koja je hemisfera razvijenija.
Pošto su nam poznate potpuno različite funkcije leve i desne hemisfere, na jednostavan način može da se otkrije dominancija jedne polovine.
Mnoge studije su dokazale da je za pravilno funkcionisanje mozga veoma važno
da leva i desna strana mozga budu u korelaciji.
Važno je aktivirati, razvijati obe moždane polovine, koje doprinose uvećanju intelektualnih sposobnosti deteta i pozitivno utiču na imuni i digestivni sistem.

Prikazano svih 11 rezultata

Gimnastika mozga -Krug

3,718 Ft

Gimnastika mozga -Srce

3,718 Ft

Gimnastika mozga -Kvadrat

3,718 Ft

Gimnastika mozga-mozgalica

3,718 Ft

Gimnastika mozga-Lavirint

3,718 Ft

Gimnastika mozga  za interaktivne table

3,718 Ft

Šablon 8

5,577 Ft

Šablon 8 sa kuglicom

8,580 Ft

Šablon 8 sa palicom

8,580 Ft

Gimnastika mozga-šabloni 5

18,590 Ft 17,160 Ft

Interaktivna tabla 6

80,080 Ft