Sajt je realizovan sa podrškom Mađarske Vlade 2017 godine .Iznos podrške 1.644.498 dinara

Broj projekta :CSV-KP-1-2017/2-000069