Blog

“IGRAČKE SA SVRHOM 2023”

12.12. u Muzejčiću Doma Jevrema Grujića proglašene su “IGRAČKE SA SVRHOM 2023”

Jedinstvena smotra društveno odgovorih igračaka održala se ove godne po treći put, a po prvi put je nagradila i inkluzivne igračke – igračke koje pomažu deci iz osetljivih grupa, sa dodatnim obrazovnim potrebama, da napreduju.

 

Igračka koja osvoja titulu IGRAČKE SA SVRHOM je igračka koja ima dvostruku svrhu – potpomaže svrsishodno dečji razvoj ali je i društveno odgovorna. Uz titulu IGRAČKE SA SVRHOM dobija se diploma “IGRAČKE SA SVRHOM” i digitalni potpis «IGRAČKE SA SVRHOM».

Tim počasnih selektora ove godine je radio u kontinuietu u odnosu na prve dve godine:

  1. Branislava Conić, Osnivac Doma Jevrema Grujica u okviru koga se nalazi „Muzejčić“, prvi muzej po meri deteta
  2. Eržebet Bedrosian, predsednica Montesori društva Srbije
  3. Marija Ršumović, osnivač Edukativnog kabineta i autor bloga Pitajte defektologa
  4. Dr Otilija Velišek Braško, profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
  5. Snežana Milanović, osnivač Centra za korektivnu gimnastiku i Senzorijuma – kabineta za ranu intervenciju i senzornu integraciju
  6. Sunčica Maksimović, Autor serijala “Zemlja roditelja” RTS
  7. Dr Tatjana Vukomanović, pedijatar i urednik portala Moj Pedijatar

 

Povodom ovogodišnjeg uvođenja kategorije INKLUZIVNA IGRAČKA, pročitana je i izjava Dr Otilie Velišek-Braško, Profesorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu:

 

«Razvoj deteta odvija se istovremeno u raznim oblastima. Prema holističkom pristupu svako dete se sagledava kao celovito i jedinstveno biće, zbog čega je potrebno da u proces učenja uključimo celo njegovo biće. Deca uče opažanjem, slušanjem i delanjem, pri čemu istovremeno otkrivaju i usvajaju nova umeća i praktikuju ona koja su već usvojila i naučila. Tu se posebno izdvajaju načini delanja dece, odnosno  različiti oblici igre, životno-praktične aktivnosti i aktivnosti planiranog, odnosno nameravanog učenja. Uloga i moć igre u podsticanju celokupnog razvoja sve dece, prepoznaje se i u pristupu „igrovno vaspitanje” tj. vaspitanje kroz igru. I u aktuelnoj koncepciji predškolstva naglašava se da dete uči u situacijama i aktivnostima koje se zasnivaju na igrovnom obrascu, a to su: dobrovoljnost, inicijativa, dinamičnost, pregovaranje, posvećenost, otvorenost i preispitivanje.

Poznata je činjenica da se deca različitog uzrasta, a i sa različitim specifičnostima  igraju drugačije, igraju se različitih igara i igraju se sa raličinim igračkama i igrovnim materijalima, jer igra prati dete, a i sama igra se razvija sa detetom. Dečja igra omogućava učenje, jer u sebi sadrži građenje odnosa sa drugima i delanje dece što su preduslovi za razvoj i napredak. Tako i deci kome je potrebna dodatna podrška, ostvaruje se učenje igrom, kroz odnose i delanje, kao i podsticanje razvoja putem igre i uz prilagođena igrovna sredstva i igračke. Dečja igra postaje univerzalan način učenja i napretka za svako dete.»

III Dobitnici Titule IGRAČKE SA SVRHOM 2023 GRAND PRIX – INKLUZIVNA IGRAČKA – titule najbolje inkluzivne društveno odgovorne igračke u Srbiji 2023 su

  1. «JumpY» autorski tim VOICETOYS doo

2 «Karte za dodir», autor Silvija Šandor, KOCKICA ECO TOYS

3 «Slagalica Štipaljka – pinceta hvat», autor Silvija Šandor, KOCKICA ECO TOYS