Blog

Proglašene «Igračke sa svrhom 2022»

14.12.2021. godine u „Muzejčiću“ Doma Jevrema Grujića u Beogradu, po drugi put zaredom, proglašene su najbolje društveno odgovorne igračke u Srbiji «Igračke sa svrhom  2022»

Branka Conić, osnivač Doma Jevrema Grujića i Muzejčića, i predsednica tima počasnih selektora, pozdravila je u ime domaćina – Doma Jevrema Grujića, prisutne i poručila da je izrada igračke prava umetnost.

Tijana Adamov Ignjatović, osnivač smotre «Igračke sa svrhom» i Udruženja ŽUTE PATALONE koje je inicijator i organizator smotre, izjavila je: “Vizija smotre «IGRAČKE SA SVRHOM» polazi od stanovišta da je najvažniji društveno odgovoran projekat dobrobit najmlađih. Mi verujemo da samo srećno detinjstvo može doprineti boljitku čovečanstva – odabirom pravih igračaka pomažemo razvoj deteta a time i boljitak celog društva, jer samo srećna i zadovoljna deca izrastaju u kompletne ličnosti koje mogu da grade bolji svet. Prepoznavanjem i odlikovanjem igračaka koje razumeju i pomažu dečji razvoj a sa druge strane su i dodatno društveno odgovorne dajemo primer kako možemo da utičemo na dobrobit dece i društva u celini. Igračke i nisu igračke već sredstva za učenje, a učrnjr počinje od prvog dana pa zato kvalitetne igračke znače kvalitetno obrazovanje! Kvalitetno obrazovanje je jedan od ciljeva održivog razvoja koje su definisale Ujedinjene nacije. A održivi razvoj je neraskidivo povezan sa budućim generacijama. Zato je sve međupovezano i zato je važno sa čim se deca igraju.» kaže Tijana Adamov Ignjatović, osnivač UG Žute Patalone i smotre IGRAČKE SA SVRHOM”

Dr Otilija Velišek Braško, profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad poručila je «Dečja igra je učenje. Igra dece se dešava kroz građenje odnosa sa drugima, bilo sa odraslim ili vršnjacima i kroz delanje. A odnosi i delanje su pokretači učenja i razvoja dece.  Moto danšanjice je da se „od igre raste“ (UNICEF – Razigrano roditeljstvo, 2021).

Kreativnost proizilazi iz dečije igre, koja je vodeća i dominantna  aktivnost dece, i kao takva je usko povezana sa podsticajem i razvojem stvaralaštva kod dece. Igra je stvaralaštvo, jer igru ne možemo posmatrati odvojeno u odnosu na razvoj dece, kao ni od dečjeg stvaralaštva.

“Igra nije ništa manje složena i zagonetna od stvaralaštva… Samo je dete u stanju da u igri upotrebi predmet na način koji prevazilazi svrhu i namenu, u jednom potpunom novom smislu: štap u igri deteta postane konj, list tanjir, kamenčić sapun i samo dete može da se transformiše u oca, konduktera, fudbalera, pa čak i u čudovište koje nema uzora ni u jednoj realnoj situaciji” (Marjanović, 1987:89).

Kako će se kod dece stvaralački potencijala razvijati zavisi od načina kultivisanja dečje igre. Kako ćemo mi odrasli igru negovati, podsticati i bogatiti. Na koji način ćemo podržati dečju igru, kako ćemo omogućiti podsticajna sredstva, materijale i igračke deci kako bi smo oplemenili igru.

Igračke imaju snagu da formiraju tok i sadržaj igre, imaju moć nad igrom dece. U zavisnosti šta nudimo i šta omogućimo deci, i na koji način podržavamo dečju igru, direktno ili indirektno utičemo na učenje i razvoj dece. Zbog toga je od posebne važnosti da govorimo o dobrim igračkama za kvalitetnu igru dece.»

“IGRAČKE SA SVRHOM” prepoznaju igračke koje imaju dvostruku svrhu – potpomažu dečji razvoj ali su i društveno odgovorne. Igračka koja ponese titulu IGRAČKE SA SVRHOM je igračka koja svrsishodno potpomaže dečji razvoj a sa druge strane je društveno odgovorna. Titula IGRAČKE SA SVRHOM se potvrđuje dobijanjem specijalne DPLOME “IGRAČKE SA SVRHOM” i digitalnog potpisa «IGRAČKE SA SVRHOM».

Dobitnici Titule IGRAČKE SA SVRHOM 2022 su:

Titulu „Najbolja društveno odgovorna igračka u Srbiji 2022“ – IGRAČKA SA SVRHOM 2022 GRAND PRIX dobili su:

1. Meskha & Friends, autor Emeše Mesaroš B. Varga – igračka „AZBUKA“

2. Studio TRAG, autori Danka i Božo Pejaković, igračka „TRAG PO TRAG – Gusarska avantura“

3. EDUKATIVNI CENTAR POLETARAC, autor Stanislava Rokvić – igračka „Šareni prstići“

Titulu IGRAČKA SA SVRHOM 2022 dobili su:

1. Čudesno drvo (Miboal doo), Milan Todorović – igračka „LEPTIR“

2. Kefalica svet igre, autor Jelena Čoko – igračka „KUĆICA SLOVARICA“

3. Kockica Eco Toys – igračka „MATEMATIČKE PALICE“

4. Kockica Eco Toys – igračka „ZVUČNO TAKTILNE KUTIJE“

5. Čudesno drvo (Miboal doo), Milan Todorović – igračka „PAMETNI VALJAK“

Tim počasnih selektora ove godine radio je u kontinuietu u odnosu na prvu godinu:

1. Branislava Conić, Osnivac Doma Jevrema Grujica u okviru koga se nalazi “Muzejčić”, prvi muzej po meri deteta

2. Eržebet Bedrosian, predsednica Montesori društva Srbije

3. Marija Ršumović, osnivač Edukativnog kabineta i autor bloga Pitajte defektologa

4. Dr Otilija Velišek Braško, profesor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

5. Snežana Milanović, osnivač Centra za korektivnu gimnastiku i Senzorijuma – kabineta za ranu intervenciju i senzornu integraciju

6. Sunčica Maksimović, Autor serijala “Zemlja roditelja” RTS

7. Dr Tatjana Vukomanović, pedijatar i urednik portala Moj Pedijatar

Titula IGRAČKE SA SVRHOM se dodeljuje kompanijama, registrovanim zanatskim radionicama, preduzetnicima, socijalnim preduzećima, nevladinim organizacijama i drugim pravnim licima koja se bave proizvodnjom i distribucijom igračaka.

Ideja smotre je da podstakne proizvođače i distributere igračaka, kao i sve učesnike u nastojanjima za dobrobit dece u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture i medija da podstiču smislen odabir igračaka kako kod roditelja tako i kod zdravstvenih i obrazovnih institucija i da se poveća svesnost o važnosti svrishodnog izbora igračaka i uticaju koji ono što dajemo najmlađima ima za ceo njihov život.

Osnivač i organizator smotre je UG Žute Patalone. UG «Žute Patalone–Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept Inkubator društvene odgovornosti» ima za cilj skretanje pažnje javnosti na značaj ranog detinjstva, promovisanje Montesori pedagogije, iniciranje daljeg proučavanja fenomena detinjstva i podsticanje društveno odgovorne komunikacije namenjene dobrobiti dece.

Prve Igračke sa svrhom održane su 12.12.2021. IGRAČKE SA SVRHOM 2021.