Blog

ŽUTE PATALONE DISKOVI U BOJI MONTESORI IGRAČKA

ŽUTE PATALONE MONTESORI IGRAČKA

Žute Patalone i Kockica Eco Toys su otpočele saradnju u zajedničkoj misiji dovođenja Montesori pedagogije do svake mame i svake bebe. Zajedno predstavljamo «Igračke sa svrhom» – igračke koje pomažu dečji rani razvoj ali imaju i dodatnu svrhu – pomažu osnivanje Instituta za proučavanje detinjstva i Dan ranog detinjistva.

 

Prva Montesori igračka koju zajedno predstavljamo su «ŽUTE PATALONE DISKOVI U BOJI».

Ova igračka je Montesori klasik, igračka-materijal koji je originalno razvijala lično Marija Montesori. Pogodna je već za bebu od 6 meseci. Razvija koordinaciju oko-ruka i podstiče finu motoriku, koncentraciju i razvoj hromatskog čula.

Na drvenoj osnovi nalaze se 3 vertikalna štapa u žutoj, crvenoj i plavoj boji na koje dete ređa po 3 diska od svake boje. Igračka podstiče kod deteta stvaranje koncepta razvrstavanja na osnovu boje i koncepta količine, omogućavajući detetu da razvije vizuelnu percepciju i motornu koordinaciju, da vežba različite pokrete prstiju i ruke i eksperimentiše sa vežbom provlačenja kroz sredinu predmeta.

Ruka je oruđe ljudske intiligencije, verovala je dr Montesori, i bila u pravu, kako kaže savremena nauka.

Baš ova igračka sa ručno oslikanim logotipom Žute Patalone pomaže osnivanje «Instituta za proučavanje detinjistva» i pokretanje «Dana Ranog Detinjstva». Logotip je kreirao Slaviša Savić, a ručno izradila i oslikala radionica Kockica Eco Toys.

Osnivanje Instituta za proučavanje detinjistva i pokretanje Dana ranog detinjistva, na dan rođenja Marije Montesori 31.08. inicirala je Inicijativa za proučavanje detinjistva Žute Patalone.

Stručne osnove za Institut za proučavanje detinjistva postavile su Snežana Milanović i Marija Kostić iz Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju SENZORIJUM. Ciljevi Instituta su: podrška na putu odrastanja i prenošenje naučnih saznanja u praksu odabranih prema individualnom profilu deteta, psihosocijalnim i kulturološkim karakteristikama porodice, kao i poboljšanje uslova života i razvoj punih potencijala naše dece kroz praćenje i podršku ranom razvoju jer uticaj u najranijem uzrastu ima dugoročne efekte kako na dete tako i na porodicu.

Kupovinom Igračke sa svrhom «ŽUTE PATALONE DISKOVI U BOJI» pomažete pokretanje Instituta za proučavanje detinjstva i Dana Ranog detinjistva.

Za više informacija posetitite https://zutepatalone.wordpress.com/