Blog

Početni matematički pojmovi – uočavanje razlike u dimenzijama valjka

‚‚Na ranom uzrastu početne matematičke pojmove deca najlakše usvajaju manipulisanjem sa predmetima. Igre koje uključuju brojanje, uočavanje razlika u boji, veličini, obliku jesu osnova za dalje sticanje znanja i baza su za dalje učenje kada dete krene u školu.

 

Matematika je svuda oko nas, a dete se sa njom susreće od prvog dana posmatrajući i istražujući svet oko sebe. Kako raste i razvija se dete iz iskustva koje stiče apstrahuje pojmove i osobine predmeta iz okruženja. To im omogućava da razviju osećaj položaja u prostoru i orijentaciju.

Jedan od materijala koji se koriste u sticanju početnih matematičkih veština jesu valjci različitih veličina (visina) koji su osmišljeni po uzoru na Montesori materijal za matematiku.

Ako pratimo principe Montesori metoda, baratanje materijalom započinjem već nošenjem materijala, pokazujemo detetu da materijal prenosi do stola ili poda tako što postolje sa valjcima drži sa obe ruke. Valjke vadimo jedan po jedan i ređamo sa strane. Možemo ih grupisati po boji. Valjke hvatamo sa dva ili tri prsta u zavisnosti od uzrasta deteta i nivoa manipulativne spretnosti.

Kada izvadimo sve valjke upoređujemo prvi i poslednji valjak, najviši i najniži, i puštamo da dete istraži svojim rukama i uoči razlike. Kada vraćamo valjke nazad prvo vraćamo najviši, pa najniži (najviši ide na prvo mesto, a najniži u istoj koloni na poslednje polje). A tek onda vraćamo ostale valjke. Takođe možemo ih sve poređati jedan do drugog pre vraćanja, kako bi dete moglo da vidi razlike u visini.

Dodatni zadatak ove didaktičke igračke ogleda se u ređaju valjaka po unared pruženom modelu na karticama:

Prateći obeležena polja na kartici dete bi trebalo da se orijentiše kako da postavi valjke na pravo mesto. Ova igra jeste i prilika za učenje boja i razvoj vizuelne percepcije.

Marija Montessori smatra da svako dete poseduje “matematički um” i da se on razvija od rođenja putem naših čula. On se ogleda u radoznalosti deteta koja je priprema za dalja razmišljanja i istraživanja. “Matematički um1” označava:
* apstraktno mišljenje;
* istraživanje i analiziranje;
* rasuđivanje i upoređivanje;
* stvaralačku aktivnost i otkrivanje novoga.
Kako bi se “matematički um” razvio veoma je bitna podsticajna sredina. Pomoću konkretnog materijala dete se priprema za apstraktnu matematiku.‚‚

pitajtedefektologa.com