Blog

Kako se stimuliše auditivna percepcija? -pitajtedefektologa

‚‚Dokazano je da se sluh deteta počinje razvijati još intrautrerino oko 12 nedelje i taj razvoj traje do 11-e godine života. Od 25. nedelje života u maminom stomaku dete čuje zvuke i već tada je važno da se detetu obraćamo, da mu pevamo, puštamo muziku. U nekim porodilištima u svetu se, dok je dete u inkubatoru, a majka nije prisutna, postavljaju lutke koje proizvode zvuk otkucaja srca pored bebe. Primećeno je da se beba tada smiruje, da disanje i rad srca postaje ujednačen.

Čulo sluha ili auditivni sistem je sistem putem koga primamo i obrađujemo informacije  koje dolaze preko čulnih organa (uha) pa sve do odgovrajućih centara u mozgu. Kada čujemo zvuk, on “putuje” u naš mozak kako bi prošao analizu tako da možemo dati odgovor. Osobe koje imaju problem sa auditivnim sistemom (što je čest slučaj sa decom sa autimom) mogu imati problema sa bukom, jakim zvukovima, visokim tonovima,… pa se može videti slika kako zatvaraju uši rukama ili ih lupkaju. Pravilan razvoj auditivne percepcije jeste uslova za pravilan razvoj govora.

Kako razvijati auditivnu percepciju i diskriminaciju kroz igru?

  • Prepoznaj zvuk

Puštanjem različitih zvuka, gde je zadatak da dete prepozna čiji je to zvuk (možemo puštati onomatopeje životinja, zvuke vozila,…).

  • Pronađi zvuk

Ovu igru možemo sprovoditi u grupi. Jedno dete zatvorenih očiju stoji na sredini sobe. Drugo dete treba da proizvede neki zvuk. Dete koje žmuri ima zadatak da se kreće prema zvuku i pronađe drugara koji taj zvuk proivodi.

  • Spoj parove

Za ovu igru su nam potrebne zvučne kutije, kao što se mogu da se pronađu kod Kockica eco toys. U pitanju je 20 drvenih kutija, koje se sastoje od 10 parova koje proizvode isti zvuk. Kutije su ispunjene različitim materijalom, zvuk koji proizvode ide od najtišeg do glasnog.

Igru možemo da započnemo sa 4 para, pa da dodajemo još. Možemo krenuti od najočiglednijih zvuka tj. kutija koje proizvode zvuke koji se jasno razlikuju jedni od drugih. Ove kutije za razlikovanje zvukova sa jedne strane su kodirane bojama (po principu Montesori pedagogije) pa nakon sparivanja dete može samo da proveri koliko je parova tačno spojeno.

Igru možemo da igramo tako što dete samo zvecka kutijama i traži parove, ali i tako što mi zvecnemo jednom kutijom, a dete treba da pronađe para po zvuku. Za mlađu decu zvuk ćemo ponoviti nekoliko puta, dok starijoj deci može biti dopušteno da samo jednom zazveckaju, pa na taj način pored auditivne percpecije i diskriminacije, vežbamo i auditivnu memoriju i aktivno slušanje.‚‚ Pitajtedefektologa.com

signature