Blog

PRIKLJUČITE SE Projektu ‚‚Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe ‚‚

Naslov:

Podržite kampanju ,,zaODRASTANJE! – Bez medijske i političke zloupotreb“

‚‚Prijatelji dece Srbije su pokrenuli kampanju za ODRASTANJE! – Bez medijske i političke zloupotrebe, koja ima za cilj prevenciju zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe, te edukaciju najšire javnosti o ovom problemu.

 

Želeći da smanje taj problem, Prijatelji dece Srbije su pokrenuli platform decaimediji.com, i pozivaju sve  građane da se informišu o problemu zloupotrebe dece od strane medija i političkih organizacija, ali što je još važnije, da prijave zloupotrebu dece u medijima.

 

Za više informacija, posetite sajt: decaimediji.com

PRIKLJUČITE SE !

Iva Eraković

Prijatelji dece Srbije‚‚