Blog

Priprema za držanje olovke kroz igru

Stalno se spominje koliko je bitna razvijena grafomotorika, da je važno pravilno držanje olovke kako bi dete savladalo veštinu pisanja, ali kako dete pripremiti za držanje olovke, šta je to što možemo da uradimo kroz igru, a priprema ruku za pisanje, crtanje, bojenje.

Za uspešno ovladavanje procesom pisanja koje dete čeka u školi, potrebno je najpre razviti finu motoriku mišića šake i prstiju. Kada bismo zanemarili mišiće ruke i šake, to bi bilo kao da gradimo kuću bez temelja – ukoliko mišići šake i ruke nisu dovoljno razvijeni onda je skoro izvesno da će se dete mučiti sa baratanjem olovke ili će se pak brzo zamarati prilikom pisanja.

Sam razvoj grafomotoričke sposobnosti započinje u uzrastu od 18 meseci i traje do polaska u školu (Rajović, 2009).

Kako kroz igru možemo da vežbamo mišiće šake dok istovremeno vežbamo grafomotoriku?

Na scenu onda stupaju šabloni za pisanje, na prvi pogled deluje kao da se sa njima vežba grafomotorni niz, ali time samo grebemo po površini. Uz igru sa šablonima za pisanje vežbamo “fine” mišiće prstiju i šake koji su potrebni za držanje olovke, a kasnije i za pisanje, crtanje, bojenje.

smartcapture

Kockica Eco toys izradila je set od 4 šablona za pisanje koji predstavljaju osam različitih grafomotornih nizova. Izrađeni od drveta, gde se na svakoj tabli (šablonu) nalazi po dva različita proreza (grafomotorna niza) gde je cilj prevući drvenu kuglicu od početka do kraja. Kuglice su obojene drugačijim bojama, pa je detetu lako da ih razlikuje.

Igru započinjemo sa najlakšim nizom (slika gore levo) gde krećemo sa ravnom i krivom linijom, zatim prelazimo na malo komplikovanije krive linije (slika gore desno).

Nakon toga slede malo teži zadaci sa krivim i izlomljenim linijama (slike ispod). Preporučene su za uzrast 4+ godina, a idealne su za decu koja nepravilno drže olovku, imaju problem sa finom motorikom, pokazinim gestom i/ili se brzo zamaraju prilikom crtanja/pisanja.

Prilikom igre bitno je poštovati par pravila:

  1. Započinjati niz sa leva na desno (jer pisanje u našem jeziku ide s leva na desno),
  2. Završavati zadatak na levoj strani (sprovesti kuglicu s leva na desno i nazad, kako bi sam niz imao početak i kraj),
  3. Držati kuglicu sa tri prsta na početku – kažiprst, palac i srednji prst, jer ta tri prsta korstimo za držanje olovke (kasnije možete praviti varijacije pa sprovoditi kuglicu sa dva prsta i tako vežbati hvat (pogledajte 3.sliku) ili sprovoditi kuglicu sa različitim kombinacijama prstiju i palca – sredni prst i palac, domali prst i palac, mali prst i palac, kako bi jačali mišiće i manipulativnu spretnost).

Sama aktivnost se detetu može postaviti kao izazov, pa se igrati ko će pre dovesti kuglu do cilja ili koliko brzo možeš sprovesti kuglicu. Takođe, sama igračka se ne mora koristiti samo na horizonatalnoj podlozi, može se okačiti tako da stoji uspravno pa će sama vežba dobiti novu dimenziju.

Igramo se i učimo.

signature

Priprema za držanje olovke kroz igru