Blog

Koja je dobra igračka?-‚‚Pitajtedefektologa‚‚ odgovara

‚‚Da li ste nekada razlišljali o tome šta je to dobra igračka? Koje to osobine bi trebalo neka igračka ili igra da poseduje da bi je vi opisali kao dobru?

Po meni, kada razmišljam o dobroj igrački onda mora zadovoljiti tri kriterijuma: 🌟 da je od kvalitetnog materijala (iliti da je jedno padanje ne može rasturiti), 🌟 da je fleksibilna (iliti da se može iskoristiti na više načina), 🌟 da ima bar jedan jasan razvojni cilj.

Jedna od igračka koje zadovoljavaju sve te kriterijume jeste umetaljka Geometrijske ravni od @kockicaecotoys ❣️Izrađena je od kvalitetnog drveta i obojena eco bojama koje se ne skidaju i ne ostaju na rukama prilikom korišćenja (preživela par padova). ❣️Može da se koristi kao umetaljka, ali i kao materijal za razvoj grafomotorike (pogledajte drugi deo teksta). ❣️Ima jasan razvojni cilj – razvoj fine motorike (ali nije i jedini). Kada govorimo o razvojnim ciljevima, svaka slagalica umetaljka ima osnovni cilj – razvoj fine motorike, ali šta sve podrazumeva taj razvoj fine motorike. On podrazumeva razvoj hvata, manipulativne spretnosti (spretnosti prstiju), koordinaciju oko-ruka (praćenje pogledom ono što radimo) – sve navedeno je baza za dalji razvoj motorike, saznajnog razvoja, razvoja govora.

Pored razvoja fine motorike, razvija se  i vizuelna percepcija (učenje boja i oblika), kao i razvoj govora.

Na početku sam napisala da je kod igračaka bitna i fleksibilnost – da se može iskoristiti u više aktivnosti. Pa tako pored osnovne namene, ovu igračku možete iskoristiti i u cilju razvoja grafomotorike.

Kada izvadite oblik iz njegovog polja, ocrtajte njegov okvir (na slikama iznad možete da vidite kako smo mi to uradili). Sklonite oblik i krenite da ispunjavate različitim linijama (grafomotornim nizom) unutrašnjost oblika, možete izabrati onu boju koje je boje oblik (na taj način proverite poznavanje i sparivanje boja). Šare kojim se ispunjava oblik mogu biti različite ravne i krive linije.

Pustite mašti na volju u crtanju 🌈‚‚ MSc Marija Končar – www.pitajtedefektologa.com