Blog

Montesori Društvo Srbije Subotica

MEMORANDUM O SARADNJI -Montesori Društva Srbije i Kockica eco toys

 

S.Z.R‚‚KOCKICA‚‚ je počela saradnju 2002. godine sa P.U.‚‚NAŠA RADOST‚‚  Subotica na ideju i predlog tadašnjeg direktora gospodina Jaše Šimića.

Počela je izrada osnovnih senzornih Montesori materijala, da bi se tokom vremena proširio asortiman na više desetina artikala.

Usavršavanjem Montesori vaspitača P.U.‚‚Naša Radost‚‚ pojavila se potreba za sve većim brojem materijala iz različitih tema matematika, geografija, jezik itd.

SZR „Kockica je tu potrebu pratila sa proizvodnjom materijala, pa se osnovna ideja -saradnja sa proizvođačem iz Srbije – se ostvarila.

  1. godine formiralo se  Montesori društvo Srbije, sa sedištem u Subotici, u Montesori vrtiću „Neven“, Rade Končara 25. 

Od 2013.’’Kockica eco toys’’je druga generacija proizvođača Montesori materijala izrasle iz ‘’Kockice’’ osnovane 1989.godine

Delovanje Montesori društva usmereno je na popularizaciju ideja Marije Montesori u radu sa predškolskom i školskom decom, organizovanje stručnog usavršavanja Montesori vaspitača, pedagoga i drugog stručnog kadra, koordinisanje i sinhronizovanje akcija postojećih Montesori vrtića u Srbiji i povezivanje sa Montesori asocijacijama u svetu.

Dugoročan zajednički rad Kockice i Montesori društva Srbije :

* Rad na izgradnji i jačanju

* Zajedničko usavršavanje

* Razvijanje programa

* Doprinos unapređenju položaja

* Doprinos povećanju dostupa kvalitetnim materijalima

* Povezivanje interesnih grupa

#montesoridrustvosrbije #kockicaecotoys #nasaradost #edukativneigracke #montesorimaterijali #zajednickirad #marijamontesori #montessori